ROZWIĄZANIA DLA
PRZEMYSŁU KOLEJOWEGO

Produkty

Whitmore

BEZOBSŁUGOWY MECHANICZNY PRZYTOROWY SYSTEM SMAROWANIA SZYN W ŁUKACH, IGLIC ROZJAZDOWYCH I ZESTAWOW KOŁOWYCH

Problem wzmożonego zużywania się szyn kolejowych na łukach, iglic rozjazdowych oraz zestawów kołowych w lokomotywach i wagonach jest problemem w kolejnictwie  powszechnym. Każdy właściciel infrastruktury kolejowej go zna oraz doskonale zdaje sobie sprawę z ogromu kosztów jakie pochłaniają częste acz niezbędne remonty tychże elementów infrastruktury kolejowej.
  Firma RailTech Papla z Bielska-Białej ten problem rozwiązuje i wskazuje jak w sposób prosty zaoszczędzić pieniądze wydawane na:
napawanie, obracanie i wymianę szyn
przetaczanie i wymianę zestawów kołowych
napawanie i wymianę iglic rozjazdowych,
ponadto:
jak wyeliminować męczące piszczenie i zgrzytanie taboru pokonującego łuki
jak zmniejszyć zużycie energii trakcyjnej
jak zmniejszyć ryzyko wykolejania się taboru związanego ze zjawiskiem wspinania się koła po powierzchni bocznej szyny.

Mechaniczny bezobsługowy przytorowy system smarowania szyn kolejowych na łukach składa się z urządzenia smarującego brytyjskiej firmy QHi Rail współpracującego ze specjalistycznym czynnikiem smarującym  amerykańskiej firmy Whitmore’s.

Urządzeniem realizującym uzyskanie powyższych korzyści jest bezobsługowa, mechaniczna przytorowa smarownica brytyjskiej firmy QHi Rail, której RailTech Papla Spółka z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę, Republikę Czeską, Słowację, Węgry, Rumunię, Turcję oraz Ukrainę.

Jest to urządzenie całkowicie mechaniczne, o bardzo prostej budowie, nie wymaga zewnętrznego źródła dostarczania energii w postaci doprowadzonego przewodu elektrycznego czy butli ze sprężonym gazem. Urządzenie napędzane jest energią kinetyczną przejeżdżającego taboru. Injekcja smaru inicjowana jest przejazdem każdej osi pojazdu szynowego przez urządzenie. System nie posiada żadnych elementów elektrycznych, elektronicznych ani pneumatycznych dzięki czemu:
- jest bezawaryjny
- jest praktycznie bezobsługowy
- nie zakłóca sygnalingu
- jest bardzo tani w eksploatacji.
System smarowania QHi Rail & Whitmore’s skonstruowany jest w taki sposób, że czynnik smarujący, po naciśnięciu popychacza pompy przez koło pojazdu szynowego wydatkowany jest na wewnętrzną pionową powierzchnie główki szyny. Z tego miejsca zabierany jest przez obrzeża kół.
W momencie, gdy tabor pokonuję łuk czy rozjazd, siła odśrodkowa spycha go do zewnątrz powodując tarcie obrzeża koła o wewnętrzną część główki szyny czy iglicę rozjazdu. Dzięki systemowi smarowania obrzeże koła kontaktuje się z szyną poprzez smar zapobiegając:
- zużyciu kół, szyn i iglic,
- wspinaniu się kół na szynę co powoduje ryzyko wykolejeń
- generowaniu zanieczyszczenia środowiska hałasem
- oraz zmniejszając zużycie energii trakcyjnej
System chroni więc infrastrukture i poprawia bezpieczeństwo w sposób kompleksowy.
Obrzeża kół nie pozostawiają smaru, tam gdzie nie jest on potrzebny czyli na odcinkach prostych toru, dzięki czemu można zminimalizować jego zużycie.
Smar nie dostaje się na górną powierzchnie główki szyny więc nie wpływa na przyspieszanie i hamowanie taboru.


Jako wyłączny dystrybutor w Polsce urządzeń produkowanych przez brytyjską firmę
QHi, dokonaliśmy instalacji trzech smarownic typu QHi Lubricurve PD 50 na liniach w Jamnicy i Tuchowie na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu w styczniu 2008. Po zakończeniu eksploatacji obserwowanej uzyskaliśmy pozytywne opinie na temat bezpieczeństwa systemu, oraz wpływu na zmniejszenie zużycia szyny w łuku, wydaną przez Politechnikę Krakowską.
Urządzenia firmy QHi Rail od dawna z powodzeniem pracują w różnych krajach świata. W samej Wielkiej Brytanii zainstalowanych jest ponad dwanaście tysięcy najróżniejszych produktów firmy QHi Rail.  Nawet producent szyn kolejowych - czeska Huta Tryniec posiada zainstalowane na swojej bocznicy nasze smarownice.
Jak wynika z przeprowadzonych w Polsce badań, zarówno laboratoryjnych jak i poligonowych zrealizowanych we współpracy z Biurem Dróg Kolejowych PKP PLK, jednostką notyfikowaną, jaką jest Politechnika Krakowska, popartych ogromnym doświadczeniem z eksploatacji systemu zarówno w Polsce jak i w krajach zachodnich, potwierdzona została skuteczność zastosowanego rozwiązania, dająca ogromne oszczędności poprzez wydłużenie żywotności szyn, iglic rozjazdowych i zestawów kołowych taboru  nawet DZIESIĘCIOKROTNIE!.

Co więcej, w opinii jednego z największych przewoźników w kraju (posiadającego swoje bocznice między innymi na terenach kombinatów miedziowych) – zastosowanie naszego systemu ZAHAMOWAŁO (ZLIKWIDOWAŁO) zjawisko zużywania się szyn w łukach.

Uzyskane referencje od zarządców linii kolejowych w Anglii, USA, Kanadzie, Norwegii i innych krajach pozwalają nam zagwarantować bezawaryjne i bezobsługowe działanie urządzeń, oraz skuteczność działania środka smarnego amerykańskiej firmy Whitmore’s, który stanowi według uzyskanych opinii składnik systemu smarowania. Smar Whitmore’s jest biodegradowalny i nie ma szkodliwego wpływu na środowisko dając jednocześnie doskonałe rezultaty i oszczędności.
Smar Whitmore’s jest biodegradowalny i nie ma szkodliwego wpływu na środowisko dając jednocześnie doskonałe rezultaty i oszczędności. Dodatkowo montaż i demontaż urządzenia nie wymaga żadnej obróbki ubytkowej ani naddatkowej szyn, dzięki czemu montaż jest możliwy bez wstrzymywania ruchu na torze i trwa maksymalnie dwie godziny.

 

Badania laboratoryjne i poligonowe udowodniły, że w przypadku sytuacji incydentalnej (ingerencja w materię systemu osób do tego nieupoważnionych), kiedy smar dostanie się na górną część główki szyny, charakter przyspieszania i hamowania jest taki jak na szynie mokrej (po opadach deszczu).

Firma RTP daje gwarancję posmarowania łuków szyn minimum 2,5km od miejsca zainstalowania smarownicy. Podczas eksploatacji obserwowanej stwierdzaliśmy obecność smaru nawet do 7km od miejsca zainstalowania smarownicy.

Natomiast cała tajemnica rewelacyjnych rezultatów osiąganych w dziedzinie przedłużania żywotności nawierzchni, kół taboru oraz likwidacji zanieczyszczenia środowiska hałasem tkwi w czynniku smarującym.
Jest to smar amerykańskiej firmy Whitmore’s. Firma ta ma ponad stuletnie doświadczenie w produkcji smarów specjalnego przeznaczenia, głównie dla przemysłu ciężkiego. Jego podstawowe zalety to:

- certyfikowana biodegradowalność
- naukowo i doświadczalnie poparta gwarancja bezpieczeństwa podczas stosowania
- minimalne wahania zmian wartości lepkości dynamicznej w funkcji temperatury (otoczenia)
- naukowo i doświadczalnie potwierdzony wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska hałasem generowanym przez tabor pokonujący łuki
- smar pozostaje na torze w postaci filmu olejowego a nie tłustej warstwy uniemożliwiając przywieranie zanieczyszczeń do szyny
- zmniejszanie ryzyka wykolejenia się taboru.

Nasz system posiada aprobatę:
- Urządu Transportu Kolejowego
- Zakładu Katedry Transportu Szynowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
- Biura Dróg Kolejowych Polskich Kolei Państwowych
- Biura Taboru PKP CARGO S.A.

Na chwilę obecną posiadamy setki instalacji w kraju i za granicą na szlakach kolejowych i na bocznicach przemysłowych. Na terenie Polski posiadamy instalacje w prawie każdym Zakładzie Linii Kolejowych PKP PLK. Posiadamy również między wieloma innymi przynajmniej po kilka instalacji na bocznicach przemysłowych takich zakładów jak:

- Lotos Kolej
- Orlen Koltrans
- Arcelor Mittal
- Pol-Miedź Trans
- Polska Grupa Energetyczna
- Polski Koncern Węglowy
- Polski Koncern Energetyczny
- Kolprem
- Jastrzębska Spółka Kolejowa
- PKP LHS
- Grupa Azoty
- Metro Warszawskie
- ENEA Wytwarzanie
- Energa SA
- GDF Suez
- Dalkia Polska
- PCC Intermodal
- DSDiK
- Transchem
- CMC Zawiercie
- Siarkopol SA
- ZiK Sandomierz
- MZK Toruńskich
- Budimex
- Pomorska Kolej Metropolitalna
- Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

Mamy zabudowane urządzenia smarujące w tunelu Metra Warszawskiego co świadczy o spełnianiu przez nasz system najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Nie chwilę obecną na terenie Polski i za granicą wszyscy nasi Klienci są zadowoleni z naszych rozwiązań i ich obsługi. Gorąco zachęcamy do wymiany poglądów na temat naszych systemów z Zarządcami infrastruktury wyposażonej w nasze rozwiązania oraz gorąco zapraszamy do kontaktowania się z nami celem zorganizowania spotkania, podczas którego będzie można zobaczyć jak działa nasz system w praktyce.
Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania i zapraszam do współpracy.


Załączniki

PDFM E T R O W A R S Z A W S K I E - P O Ś W I A D C Z E N I E
JPGCMC Zawiercie - Referencje
PDFCharakterystyka Smaru
PDFDSDiK - Potwierdzenie
PDFENEA Wytwarzanie - Opinia
JPGGrupa Azoty - Koltar - Referencje
PDFKatalog poglądowy
PDFKarta charakterystyki smaru Whitmores's Biorail
PDFKompania Piwowarska - Browar Tyski - Referencje
PDFKolej w Szklarskiej Porębie - Publikacja
PDFKolprem - Referencje
PDFLOTOS Kolej Czechowicze-dziedzice - Opinia
PDFLOTOS Kolej Gdańsk - Referencje
PDFLubelski Węgiel Bogdanka - Referencje
PDFMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Toruniu - Referencie
PDFOgólne informacje o produkcie
PDFOgólne informacje o smarze Whitmore's Biorail
PDFOpinia o systemie smarownia - Politechnika Krakowska
PDFOpinia o systemie smarownia - Politechnika Krakowska - załączniki
PDFOpinia Politechniki Krakowskiej dotycząca Sterowania Ruchem Kolejowycm
PDFOperator Logistyczny paliw Płynnych - Opinia
PDFOrlen Koltrans - Opinia
PDFPolska Grupa Energetyczna EC Bydgoszcz - Potwierdzenie
PDFPolska Grupa Energetyczna Elektrowia Turów - Potwierdzenie
PDFPolska Grupa Energetyczna EC Lublin - Potwierdzenie
PDFPKP PLK Biuro Dróg Kolejowych - Opinia
PDFPKP Cargotor - Referencje
PDFPKP Cargo - Opinia
PDFPKP Intercity - Opinia
PDFPKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie - Opinia
PDFPKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Krakowie - Referencje
PDFPKP PLK ZakładLinii Kolejowych w Nowym Sączu - Referencje
PDFPKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie - Referencje
PDFPKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu - Referencje
PDFPKP PLK Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych
PDFPol-Miedź Trans - Opinia
PDFProtokół oznacznia Biodegradacji smaru Whitmore's Biorail
PDFPol-Miedź Trans - Opinia
PDFPol-Miedź Trans - Publikacja
PDFPublikacja - Infrastruktura - Elamed
PDFSpedkoks - Opinia
PDFSmar Whitmore's Biorail - Dane Techniczne
PDFSmar Whitmores's Biorail - Karta Bezpieczeństwa
PDFSistema Poland - Referencje
PDFTauron Wytwarzanie Łagisza - Opinia
PDFTauron Wydobycie - Kopalnia Janina - Publikacja 1
PDFTauron Wydobycie - Kopalnia Janina - Publikacja 2
PDFTramwaje w Ostravie - Referencje
PDFUrząd Transportu Kolejowego - Opinia
PDFZakład Inżynierii Kolejowej - Potwierdzenie