ROZWIĄZANIA DLA
PRZEMYSŁU KOLEJOWEGO

Produkty

Hasler Rail AG

Historia firmy HaslerRail A.G rozpoczęła sie w Szwajcari w roku 1887. W związku z szybkim rozwojem transportu szynowego na początku XIX wieku powstała potrzeba mierzenia prędkości pociągów. W 1887 roku Gustav Adolf Hasler wyprodukował pierwszy szybkościomierz. W 1891 roku firma Hasler opatentowała swoje innowacyjne rozwiązanie pod nazwą TEL®.

Urządzenie TEL® wskazywało prędkość pojazdu, oraz zapisywało przebytą drogę i czas. W roku 1920 firma Hasler zaczęła produkować swoje urządzenia pod nazwą TELOC®, nazwa TELOC powstała z połączenia dwóch wyrazów TEL i Loc jak Locomotive. Kolejnym produktem firmy HaslerRail jest tachograf RT/A. Tachograf  RT/A jest powszechnie stosowany na całym świecie i do dnia dzisiejszego eksploatowanych jest ponad 40 000 sztuk. W Polsce tachograf RT znalazł zastosowanie w 99% lokomotyw i w większości z nich eksploatowany jest do dzisiaj, a RailTechPapla Sp. z o.o. jako wyłączny, a więc jedyny przedstawiciel Hasler Rail AG w Polsce dostarcza do nich wszystkie oryginalne części.Na rynku jest również wiele tanich podróbek, które nie spełniają wymagań zawartych w dokumentacji konstrukcyjnej prędkościomierzy Teloc RT/A .

Ciekawostką jest fakt, że polska norma dla taśm do prędkościomierza RT nie jest zgodna z wymaganiami oryginalnej dokumentacji HaslerRail. Firma HaslerRail wielokrotnie oświadczała, że jest wyłącznym właścicielem praw do dokumentacji i nie zlecała produkcji żadnej firmie zewnętrznej, a dystrybucja części zamiennych prowadzona jest wyłącznie poprzez sieć agencji, której zasięg można sprawdzić na www.haslerrail.ch. Należy przypomnieć, że HaslerRail nie gwarantuje dokładności pomiaru drogi i prędkości, prawidłowości wskazań, ani trwałości danych zapisanych w prędkościomierzu, jeśli do naprawy urządzenia użyte zostały nieoryginalne części, lub materiały eksploatacyjne. Takie dane mają wątpliwą wartość prawną dla dochodzeń związanych z oceną przyczyn katastrof kolejowych.
 
W latach 80 firma HaslerRail rozpoczęła pracę nad budową elektronicznego systemu zapisu danych z pracy lokomotywy, oraz elektronicznego wskazania prędkości. Pierwsze elektroniczne tachografy były prostym systemem który był w stanie pomieści dane z ostatnich 24 godzin pracy lokomotywy. W chwili obecnej urządzenia typu TELOC ® są w stanie zapisać dane z ponad 3 miesięcznego okresu użytkowania lokomotywy. Produkowane od 1999 roku rejestratory TELOC 1500/2500 są bardzo zaawansowanymi technicznie systemami które dają użytkownikowi ogromne możliwości zapisu i analizy danych, oraz utrzymania bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W pojazdach które wyposażone są w rejestrator Teloc 1500/2500 rejestrujemy od 16 do 128 sygnałów pochodzących z różnych urządzeń pokładowych. Rejestratory Teloc współpracują z pozostałymi systemami lokomotywy poprzez komunikację CANopen, ProfiBus, RS, MVB i pełnią zarówno rolę pamięci, jak i nadzorcy niektórych funkcji bezpieczeństwa.
Tachograf elektroniczny Teloc 1500/2500 jest rozwiązaniem nowoczesnym opartym o komputerowy zapis danych z możliwością szerokiej analizy zebranych informacji przy pomocy komputera PC. Oprogramowanie służące do analizy danych umożliwia podgląd wszystkich zarejestrowanych parametrów z dokładnością do setnych części sekundy. Ten sposób akwizycji i rejestracji danych z jazdy spełnia wszystkie najnowsze wymagania bezpieczeństwa, oraz normy opracowane przez CENELEC i UIC, będące podstawą do projektowania, produkcji i wdrażania urządzeń rejestrujących w pojazdach szynowych eksploatowanych na terenie Unii Europejskiej. Rejestrator Teloc ** posiada bezterminowe świadectwo typu wydane przez UTK. Poza możliwością pracy w niemal wszystkich krajach Europy i Świata Teloc** posiada również świadectwo rejestratora prawnego ( JRU ), które jest konieczne w przypadku zastosowania jako rejestratora JRU we wszystkich oferowanych systemach ERTMS/ETCS. HaslerRail będąc światowym liderem w produkcji rejestratorów zdarzeń posiada stosowne dopuszczenia i certyfikaty w większości krajów europejskich.
W dzisiejszych czasach rejestratory TELOC są wykorzystywane  nie tylko do rejestracji danych ale również do spełniania funkcji bezpieczeństwa takich jak: czuwak aktywny, system zabezpieczający przeciw staczaniu się pociągu, system śledzenia pociągu, czy monitoring balis. W najnowszych projektach rejestrator Teloc jest używany do monitoringu balis, rejestracji i przesyłania danych o stanie balisy do zarządcy infrastruktury. Balisa jako urządzenie pasywne nie jest połączone z żadnym systemem zarządcy, wobec czego jej błąd nie jest wykrywalny. Rejestrator prawny JRU rejestruje tylko błąd. Teloc o takim błędzie może informować w czasie rzeczywistym służby zarządcy i tym samym umożliwić szybką naprawę. 

Firma HaslerRail dostarcza swoje systemy do wszystkich największych producentów taboru szynowego takich jak: Bombardier, Siemens, Alstom, Vosloch, a wspólnie z autoryzowanym, wyłącznym przedstawicielem w Polsce, firmą RailTechPapla wdraża swoje systemy do Polski.  RailTechPapla wyposaża w rejestratory Teloc pojazdy szynowe zarówno nowo produkowane, jak i modernizowane. We współpracy z polskimi, wyspecjalizowanymi firmami zrealizowaliśmy między innymi następujące projekty.
 Produkowane przez PESA Bydgoszcz S.A. dla włoskich kolei, pojazdy ATR
 Produkowane przez PESA Bydgoszcz S.A. dla polskich kolei regionalnych pojazdy ELF
 Produkowane przez PESA Bydgoszcz S.A. dla czeskich kolei pojazdy LINK
 Produkowane przez PESA Bydgoszcz S.A. dla niemieckich kolei pojazdy LINK Netinera
 Zmodernizowane przez PESA Bydgoszcz S.A. lokomotywy ST 44, ST 45
 Zmodernizowane przez NEWAG S.A. lokomotywy SM 42(6dg)
 Zmodernizowane przez ZNLE Gliwice S.A. lokomotywy EU07, ET22, EP09,

 

Dane techniczne oferowanych urządzeń mogą Państwo uzyskać po przesłaniu do nas zapytania lub na stronie internetowej producenta. www.haslerrail.com


Załączniki

PDFpl-haslerrail-leaflet-00-system-overview.pdf
PDFpl-haslerrail-leaflet-01-etcs.pdf
PDFpl-haslerrail-leaflet-02-corrail-1000.pdf
PDFpl-haslerrail-leaflet-04-teloc3000.pdf
PDFpl-haslerrail-leaflet-08-cpm.pdf